ÜZLETI ETIKA ÉS MEGFELELÉS

Bejelentő rendszer

Aggodalom felvetése: Az EUROAPI szeretné, ha az emberek és partnerek, akikkel kapcsolatban áll, jelenthetnének minden olyan tényt, amely etikai kódexünk, az alkalmazandó szabályok vagy előírások megsértésének minősülhetnek.

Ennek érdekében, valamint az etikus és felelős magatartás támogatása érdekében jelenthetnek minden olyan aggályt vagy gyanút, amely olyan gyanús/nem megfelelő magatartással kapcsolatos, amely a törvény, valamely rendelet, etikai kódexünk, irányelveink vagy értékeink és normáink megsértését jelentheti.

Az EUROAPI meghallgat mindenkit, aki jóhiszeműen aggodalmát fejezi ki egy esetleges jogsértéssel kapcsolatban, anélkül, hogy bármilyen megtorlásnak ki lenne téve. Minden bejelentést megvizsgálunk, és ha lehetséges jogsértést állapítunk meg, azt azonnal és teljes körűen kivizsgáljuk.

Ha aggályát szeretné jelezni, az alább felsorolt csatornákon keresztül jelentheti :

speakup.euroapi.com

ethics.alert@euroapi.com